RULES


1: Vấn đề offers cấm
*Cấm làm các dạng offers ccv ,Pin Submit,Android,ISO, App mobile,App facebook.video
*Cấm tuyệt đối không cheat link dưới mọi hình thức,phát hiện acc nào cheat link,gian lận,xóa acc đó
*Hoàn thành offers ở nước nào, sử dụng IP của nước đó để đăng ký tài khoản
*Không được thay đổi IP trong quá trình làm offers, không sử dụng, đăng nhập bằng nhiều IP trên mỗi tài khoản
*Phải click offers với tỷ lệ: 1 – 5 (Complete 1 offer – Clicks tối thiểu 5 offers)
*Các offers >40 points cần liên hệ, trao đổi với Admin trước khi làm
*Admin có quyền đưa ra các quyết định hợp lý và an toàn tùy theo tình hình thực tế (Hold payment, Delay time, Badlead…)